Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

福井市管理の公園一覧 ※公園課が管理する公園にその他一部の公園が含まれています。
1

value

useful
1
Loading...Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name kouen
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s1193i
#property 施設名称 施設所在地 地区 電話番号 緯度 経度 開館時間 休館日 その他情報
#object_type_xsd string string string string float float string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 国見岳森林公園 福井市国見元町22字吉平山6-1 国見 0776-83-0509 36.080633 136.083566 平日(予約の場合、変更あり)、12月1日~4月24日
2 槙山公園 福井市栃泉町地係 東郷 0776-20-5430 36.011656 136.276018
3 天地河川公園 福井市天池町地先 森田、河合 0776-56-3208 36.103371 136.215612 9:00~17:00 木曜、12月1日~3月31日
4 中藤河川公園 福井市舟橋町地先 中藤島 0776-54-9852 36.100396 136.226922 9:00~17:00 水曜、12月1日~3月31日
5 志津川河川公園 福井市小羽町地先 清水東 0776-98-2001 36.033637 136.136578 9:00~17:00 12月1日~3月31日
6 一の谷砂防公園 武周町地係 殿下 0776-20-5492 36.036516 136.040462
7 北の庄城址公園 福井市中央1丁目21 順化 0776-20-5460 36.060277 136.219638
8 柴田公園 福井市中央1丁目21 順化 0776-20-5460 36.060277 136.219638
9 中央公園 福井市大手3丁目11 順化 0776-20-5460 36.064878 136.219273
10 下馬中央公園 福井市下馬3丁目1306 木田 0776-20-5460 36.039602 136.234612
11 北部公園 福井市二の宮3丁目33 明新 0776-20-5460 36.086498 136.217076
12 菅谷公園 福井市菅谷1丁目6 東安居 0776-20-5460 36.071467 136.192283
13 中狭公園 福井市光陽1丁目13 0776-20-5460 36.066897 136.201467
14 西谷中央公園 福井市西谷2丁目2501 社南 0776-20-5460 36.040116 136.201387
15 新保公園 福井市新保1丁目 啓蒙 0776-20-5460 36.079904 136.246549
16 森田公園 福井市古市3丁目 森田 0776-20-5460 36.10587 136.227849
17 板垣中央公園 福井市板垣2丁目 木田 0776-20-5460 36.048188 136.228472
18 鹿江公園 福井市木田3丁目2001 木田 0776-20-5460 36.043608 136.22468
19 向田公園 福井市江端町2-11 清明 0776-20-5460 36.031648 136.217368
20 北前公園 福井市高木北4丁目304 中藤島 0776-20-5460 36.096473 136.235784
21 ちぐさ公園 福井市北四ツ居1丁目23 円山 0776-20-5460 36.065054 136.246175
22 つくし野中央公園 福井市つくし野2丁目801 河合 0776-20-5460 36.117545 136.216595
23 定正公園 福井市石盛町201 森田 0776-20-5460 36.11777 136.225337
24 和田中西公園 福井市和田中1丁目1001 和田 0776-20-5460 36.045612 136.24525
25 高木公園 福井市高木1丁目401 中藤島 0776-20-5460 36.097123 136.225682
26 ふち中央公園 福井市渕2丁目701 社南 0776-20-5460 36.040719 136.189331
27 緑苑公園 福井市福2丁目801 社北 0776-20-5460 36.049073 136.191446
28 錦公園 福井市順化2丁目11 順化 0776-20-5460 36.064928 136.213796
29 神明公園 福井市宝永4丁目8 宝永 0776-20-5460 36.068094 136.219246
30 御泉水公園 福井市宝永3丁目12 宝永 0776-20-5460 36.068445 136.223425
31 豊島公園 福井市中央2丁目6 順化 0776-20-5460 36.059126 136.218774
32 左内公園 福井市左内町7 足羽 0776-20-5460 36.059421 136.213024
33 つくも公園 福井市つくも2丁目9 足羽 0776-20-5460 36.062873 136.209408
34 照手公園 福井市照手2丁目3 0776-20-5460 36.066316 136.20959
35 妙国公園 福井市照手1丁目9 0776-20-5460 36.067209 136.211607
36 河南公園 福井市春山2丁目7 春山 0776-20-5460 36.068445 136.213056
37 春山公園 福井市田原2丁目2 春山 0776-20-5460 36.071103 136.215041
38 田原公園 福井市田原1丁目6 春山 0776-20-5460 36.072031 136.217235
39 尾上公園 福井市松本4丁目9 宝永 0776-20-5460 36.072395 136.221542
40 松ヶ枝公園 福井市宝永1丁目15 宝永 0776-20-5460 36.069039 136.229364
41 白山公園 福井市日之出3丁目3 0776-20-5460 36.062023 136.228945
42 城勝公園 福井市御幸1丁目10 0776-20-5460 36.058337 136.227797
43 毛矢公園 福井市西木田1丁目16 木田 0776-20-5460 36.054997 136.21592
44 緑公園 福井市足羽1丁目18 足羽 0776-20-5460 36.059976 136.208024
45 有楽公園 福井市有楽町1 足羽 0776-20-5460 36.063081 136.206565
46 三秀公園 福井市照手3丁目1 0776-20-5460 36.065735 136.207573
47 湊公園 福井市照手4丁目7 0776-20-5460 36.066932 136.205707
48 東明里公園 福井市花月4丁目9 0776-20-5460 36.069394 136.205106
49 乾公園 福井市乾徳2丁目11 日新 0776-20-5460 36.071736 136.209033
50 松本公園 福井市松本3丁目24 宝永 0776-20-5460 36.074996 136.222143
51 進放公園 福井市松本1丁目24 松本 0776-20-5460 36.073817 136.229417
52 稲荷公園 福井市日之出4丁目9 日之出 0776-20-5460 36.063653 136.232979
53 城東公園 福井市城東1丁目17 日之出 0776-20-5460 36.061832 136.233366
54 春日公園 福井市春日1丁目16 木田 0776-20-5460 36.052621 136.221135
55 豊公園 福井市西木田1丁目11 木田 0776-20-5460 36.052959 136.21635
56 寿公園 福井市西木田2丁目6 0776-20-5460 36.053367 136.213496
57 不動公園 福井市西木田3丁目15 0776-20-5460 36.054312 136.21062
58 桃園公園 福井市足羽2丁目18 足羽 0776-20-5460 36.060913 136.20384
59 志比口公園 福井市志比口2丁目12 日之出 0776-20-5460 36.071562 136.237657
60 丹鳥公園 福井市学園2丁目3 0776-20-5460 36.069845 136.200042
61 北弘公園 福井市松本1丁目31 松本 0776-20-5460 36.074441 136.231606
62 大願寺公園 福井市大願寺3丁目6 松本 0776-20-5460 36.083269 136.227615
63 牧の島公園 福井市大宮4丁目4 春山 0776-20-5460 36.080373 136.207488
64 重藤公園 福井市大宮3丁目19 春山 0776-20-5460 36.081725 136.21429
65 経田公園 福井市大宮2丁目5 松本 0776-20-5460 36.080494 136.218699
66 宮前公園 福井市文京1丁目40 松本 0776-20-5460 36.079649 136.223581
67 西開発公園 福井市西開発1丁目601 啓蒙 0776-20-5460 36.073505 136.236455
68 西板垣公園 福井市西板垣町601 木田 0776-20-5460 36.05269 136.228087
69 木田公園 福井市木田町60-2 木田 0776-20-5460 36.049073 136.219686
70 小山谷公園 福井市足羽4丁目8 足羽 0776-20-5460 36.057252 136.202703
71 福万公園 福井市二の宮5丁目10 明新 0776-20-5460 36.084639 136.206479
72 二の宮公園 福井市二の宮4丁目15 明新 0776-20-5460 36.084118 136.209955
73 幾久北公園 福井市二の宮2丁目21 松本 0776-20-5460 36.086997 136.225405
74 幾代公園 福井市二の宮1丁目8 松本 0776-20-5460 36.086737 136.229374
75 上北野公園 福井市上北野1丁目4 和田 0776-20-5460 36.062144 136.247914
76 渡公園 福井市渡町101 東安居 0776-20-5460 36.065717 136.190407
77 河原公園 福井市渡町355 東安居 0776-20-5460 36.063948 136.187596
78 社北公園 福井市渡町661 社北 0776-20-5460 36.0607 136.183412
79 道守公園 福井市福新町2009 社西 0776-20-5460 36.048683 136.183691
80 福公園 福井市福新町905 社西 0776-20-5460 36.048171 136.185129
81 下荒井公園 福井市下荒井町4字75 清明 0776-20-5460 36.027583 136.20694
82 八重巻公園 福井市栄町2字24 森田 0776-20-5460 36.107551 136.222798
83 栗森公園 福井市栗森町浜226 森田 0776-20-5460 36.115235 136.239738
84 江守公園 福井市運動公園2丁目1701 社西 0776-20-5460 36.047963 136.18147
85 社中央公園 福井市運動公園1丁目4101 社西 0776-20-5460 36.049793 136.179324
86 桜公園 福井市運動公園1丁目1701 社西 0776-20-5460 36.052699 136.179861
87 境公園 福井市日光2丁目23 0776-20-5460 36.071693 136.198121
88 日光公園 福井市日光2丁目9 0776-20-5460 36.073063 136.200782
89 城之橋公園 福井市城東4丁目7 日之出 0776-20-5460 36.059057 136.235769
90 下北野公園 福井市城東4丁目23 和田 0776-20-5460 36.0589 136.239653
91 勝見公園 福井市勝見3丁目18 和田 0776-20-5460 36.054303 136.233237
* Row count is limited to 100.